Welkom op de site van stichting BouwVoorBouw

Onze projecten wereldwijd tot nu toe

Wie zijn we en wat doen we

Wie zijn we

Stichting Bouw voor Bouw werd in 2004 opgericht door een 8 tal mensen. Ze leerden elkaar kennen tijdens de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Tilburg. Onder deze 8 ondernemers in de bouw- en vastgoedsector leefde sterk de behoefte om vanuit hun achtergrond iets te doen voor de derde wereld. Het idee tot oprichting van Stichting Bouw voor Bouw was daarmee geboren.

Voorzitter: John Fraanje

Penningmeester: Peter Schiphorst

Secretaris: Willie de Veer

Bestuursleden:  Roan Raymakers, Maarten Groen, Roger Jansen, Peet Mertens, Ingrid den Teuling

Wat doen we

Bouwen is voor u en voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dagelijks worden er in ons land nieuwe projecten gestart of afgerond. In ontwikkelingslanden ligt dat anders. Negen van de tien keer ontbreken de middelen om onmisbare gebouwen zoals een ziekenhuis of school te realiseren. Stichting Bouw voor Bouw stelt zich ten doel om bouwprojecten financieel te ondersteunen in landen waar dat hard nodig is. Uw 1e steen heeft u in Nederland gelegd. Legt u samen met ons uw 2e steen in de 3e wereld?

Meer dan 100% opbrengst

Elke aanvraag voor de ondersteuning van een bouwproject wordt door Stichting Bouw voor Bouw zorgvuldig beoordeeld, zodat glashelder is waar het geld terecht komt. Dit kan onder andere doordat de initiatiefnemers van Stichting Bouw voor Bouw alle bijkomende kosten gezamenlijk dragen. Bovendien wordt er door de stichting, indien gewenst, ook bouwtechnische kennis en kunde beschikbaar gesteld.

Fondsen werving

Stichting Bouw voor Bouw probeert op diverse sympathieke manieren fondsen te werven ter financiering van bouwprojecten in de derde wereld. Maar er zijn meerdere manieren op de stichting te steunen.Vrijwillige giften en donaties zijn vanzelfsprekend welkom.

Als bedrijf kunt op bijvoorbeeld in plaats van het versturen van een kerstpakket of kerstkaart, per zakenrelatie een bepaald bedrag overmaken. Of bij oplevering of opening van een nieuw pand geen geschenken vragen, maar een bijdrage voor een bouwproject in een ontwikkelingsland.

Uw bijdrage aan Stichting Bouw voor Bouw kan worden overgemaakt op:

Bankrekeningnummer: NL21INGB0004200324

t.n.v. Stichting Bouw voor Bouw te Son

o.v.v. donatie [+bedrijfsnaam]

Financiële middelen komen altijd rechtstreeks en voor meer dan 100% ten goede aan het betreffende project.

ANBI

Stichting Bouw voor Bouw is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Van de Belastingdienst heeft de Stichting Bouw Voor Bouw een beschikking ontvangen dat de Stichting gezien wordt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling.)

Het doen van giften aan een ANBI is daardoor fiscaal aantrekkelijker. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Contact

Mocht u vragen hebben over onze stichting of over het doen van een bijdrage, dan kunt u hieronder uw gegevens en vraag invullen.

We nemen dan z.s.m. contact met u op.

STICHTING BOUW VOOR BOUW
Schimmelt 30 6e verdieping
5611 ZX Eindhoven
RSIN / fiscaal nummer: 8148.58.636