Selecteer een pagina

€ 2500,- bijdrage voor stichting Babungo voor de bouw van een bevallingskamer.

Over de stichting Babungo

Armoede, onderontwikkeling en ziekten, zoals hiv & aids, tekenen het leven van de bewoners van Babungo, een gebied in de noordwestelijke regio van Kameroen. Stichting Babungo, opgericht in 2008, voert hier kleinschalige projecten uit om de bevolking te ondersteunen. Met projecten gericht op gezondheidszorg, scholing en mikrocredieten bevordert de stichting de gezondheid, de economische positie en de zelfredzaamheid van de mensen in Babungo. Typerend voor het werk van Stichting Babungo:

  • Kleinschalige projecten en persoonlijke hulp
  • Vrijwilligers brengen geld en spullen zelf naar Babungo toe
  • Samenwerken met de lokale bevolking
  • De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mensen versterken
  • De ontvanger betaalt financiële steun op termijn terug in de vorm van geld of werk
  • De stichting drijft op vrijwilligers, sponsors en donateurs en heeft geen betaalde krachten
  • Aansluiten bij de millenniumdoelen: concreet en meetbaar

Het gezondheidscentrum Babungo Integrated Menthal Health Care (BIMEHC) vervult een belangrijke functie in Babungo. Dit centrum biedt hulp aan psychiatrische patiënten en hun families en aan vrouwen en kinderen die besmet zijn met hiv & aids. Ook verleent het centrum eerste hulp. Typerend voor het BIMEHC is dat traditionele en westerse behandelmethoden worden gecombineerd. In Babungo leven veel vrouwen en hun kinderen in armoede. Ze hebben geen inkomen en geen perspectief op verbetering. Stichting Babungo geeft deze vrouwen een microkrediet, waarmee zij een kleine onderneming kunnen opzetten. Met de opbrengst kunnen zij voorzien in de eerste levensbehoeften van hun gezin. Als het bedrijfje eenmaal loopt, betalen zij – als dat mogelijk is – het krediet weer terug aan de stichting. Zo kunnen weer andere vrouwen een krediet krijgen.