Selecteer een pagina

Op 22 juni 2011 mocht SBNN vernemen dat de Stichting Bouw voor Bouw het bedrag van 2.500 euro heeft toegekend voor de bouw van een bibliotheek bij de Onego Primary School te Kenia. In dit land – met haar 2 verschillende gezichten – ligt aan het Victoriameer in het Nyakach district, het werkgebied van de Stichting Buru Nyakwere Nederland (kortweg SBNN genoemd). De levenstandaard is er bijzonder laag. Het doel van de stichting SBNN is werkzaam te zijn in het algemeen maatschappelijk belang. Getracht wordt dit doel te bereiken door bijdragen te leveren in de ontwikkeling van volksgezondheid en het welzijn van mensen, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten én onderwijs.

Een stukje voorgeschiedenis

In 2010 konden dankzij Read to Grow onder de scholen in de West-Nykach onderwijsdivisie Engelstalige boeken worden verdeeld. Read to Grow stelde deze boeken beschikbaar en SBNN zorgde voor het transport naar Kenia. SBNN was ook in de mogelijkheid om de scholen te voorzien van een boekenkast, zodat de boeken op een goede wijze kunnen worden opgeborgen. Ook de Onego Primary School kreeg zo’n kast, waarin zij de 268 ontvangen boeken opborgen. De donatie bleek deze gemeenschap echter bijzonder te stimuleren. Zij zagen dit als aanzet om te komen tot een bibliotheekruimte. Gezamenlijk zetten zij de schouders er onder en creëerde hiertoe een lemen ruimte. Daarnaast werd een timmerman aan de slag gezet om wat meubilair te maken (enkele kleine tafels, wat stoelen en een paar boekenrekken). De bibliotheek kon van start gaan. De verkregen boeken van Read to Grow werden in de bibliotheek geplaatst. Daarnaast werden lesboeken toegevoegd en bijvoorbeeld ook oude examenformulieren, die de leerlingen kunnen gebruiken om extra te oefenen. Al bij al heeft de Onego Primary School nu de beschikking over een – zij het erg bescheiden – bibliotheekruimte. Deze wordt veelvuldig gebruikt, hetgeen ook blijkt uit de resultaten van de school.

SBNN is van mening dat de gemeenschap van Onego verdient te worden omarmd bij haar inspanningen om de leescultuur in West-Nyakach te bevorderen, en ging daarom op zoek naar sponsors die bij konden dragen aan het realiseren van een bibliotheekruimte met een meer permanent karakter. Deze is gevonden in Stichting Bouw voor Bouw.

In combinatie met de bouw van een permanente en ruimere bibliotheekruimte, hoopt SBNN ook in de nabije toekomst de kleuters van deze school nogmaals tegemoet te komen, door een ruimte te creëren voor de 3e kleutergroep. De idee is om deze kleuterruimte dan tegen de bibliotheekruimte aan te bouwen.