Selecteer een pagina

Stichting Bouw voor bouw heeft dit jaar weer een bijdrage geleverd aan een SUPport support ontwikkelingsreis van de Technische Universiteit Eindhoven. De bijdrage van €2.000,– is volledig ten goede gekomen aan de bouw van een tweetal cabañas voor het project Selvavida. Het project Selvavida wordt gerund door de inheemse stam de Shuar en is gelegen in het amazoneregenwoud te Ecuador.

De bouw heeft plaatsgevonden in februari 2015 en is uitgevoerd door 17 studenten en twee docenten van de TU/e in samenwerking met de lokale inheemse stam de Shuar en de Yanapuma Foundation.

SUPport support

SUPport is de studievereniging van de mastertrack Building Technology aan de TU/e. Met de SUPport support activiteit wordt met een bouwkundige insteek ontwikkelingshulp verleend. Hierbij wordt op een praktische manier kennis gemaakt met de bouwtechnische en uitvoeringstechnische kant van een concreet ontwikkelingsproject. SUPport support ondersteunt een ontwikkelingsproject dat voorziet in de primaire en secundaire levensbehoeften van de plaatselijke bevolking. In een land met andere culturen en gebruiken wordt de student teruggebracht naar de basis van het bouwen. Samen met de lokale bevolking, technieken en materialen wordt een bouwwerk gerealiseerd. Hierbij staat de kennisoverdracht tussen lokale vaklieden en studenten centraal waardoor de huidige bouwmethoden kwalitatief verbeterd kunnen worden.

Inhoudelijke diepgang wordt bereikt door onderzoek in de vorm van casestudies, waarin de huidige bouwmethode op diverse vlakken geanalyseerd wordt. Door een studie voorafgaande aan de reis, onderzoek op locatie en een verdere uitwerking van gemeten data bij terugkomst word geprobeerd om de lokale omstandigheden te verbeteren. Er zijn drie casestudies verricht, één naar het verduurzamen (sustainability en durability) van de cabañas in zijn geheel, één specifiek naar de duurzaamheid van het dak en de derde naar de toepassing van eco-toiletten in het Amazoneklimaat.

Stichting Yanapuma

Stichting Yanapuma is in 2006 opgericht om op te komen voor de inheemse gemeenschappen die in toenemende mate worden geconfronteerd met economische activiteiten. Het doel is om de sociale en ecologische condities in Ecuador te verbeteren. Om dit te bereiken wordt een integrale en participerende aanpak toegepast voor een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. Waarbij uitgegaan wordt van een langdurige samenwerking met Yanapuma en waar de bewoners gestimuleerd worden om zelf de drijvende kracht te zijn voor de eigen ontwikkeling. Zo zorgt de gemeenschap voor eigen leiderschap en vertrouwen in een zelfstandige toekomst. Om dit te bereiken wordt gekeken naar de vier domeinen: landbouw en omgeving, gezondheid, opleidingen en duurzame economie. Yanapuma probeert deze gemeenschappen de middelen te geven en de kennis te delen om dit te bereiken.

De aanpak van stichting Yanapuma leidt tot een integrale visie voor een duurzame ontwikkeling, altijd gegrond op de opvatting dat het de mensen zelf zijn die de ware drijvers zijn van hun eigen toekomst.

Proyecto Ecológico Selvavida

Selvavida is een privé reservaat in de Amazone, het is eigendom van en wordt beheerd door de inheemse stam de Shuar. Het doel is om een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap te realiseren door middel van het stimuleren van duurzaam toerisme en milieubehoud. Zodat een alternatief geboden kan worden voor het kappen van bomen en het verder ontbossen van de oerwouden. De hoop is dat het project kan dienen als blauwdruk voor soortgelijke gemeenschappen in het gebied.

Tijdens het verblijf in de gemeenschap is naast de casestudies gebouwd aan de twee traditionele cabañas. Een traditionele Shuar cabaña heeft een oppervlakte van 6×6 meter met aan twee zijde een halve cirkel om de cabaña compleet te maken. Het is mogelijk geweest om het grondwerk, de constructie en het grootste deel van de wandinvulling van deze cabañas te realiseren. Waarbij verbindingen worden gerealiseerd met enkele spijkers en veel lianen. Helaas waren de bladeren voor het dak nog niet droog genoeg om al geplaatst te worden. Dit wordt samen met de overige werkzaamheden door de lokale bevolking afgemaakt.