Selecteer een pagina

SUPport support Banepa Nepal 2019

Stichting bouw voor bouw heeft een donatie van €1000 gedaan voor de bouw van een community center in Banepa Nepal.

Hieronder volgt het verslag.

Inleiding

In februari en maart 2019 heeft een SUPport support studieontwikkelingsreis plaats gevonden naar
Nepal. 16 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zijn naar een kleine gemeenschap in
Banepa afgereisd om hier letterlijk en figuurlijk een steentje bij te dragen aan de bouw van een
community center.

De mastervereniging SUPport vertegenwoordigt de discipline bouwtechniek en uitvoeringtechniek
binnen de opleiding Bouwkunde. Met de activiteit SUPport support wordt ontwikkelingshulp
geboden aan een bouwproject. De lokale bevolking wordt hierbij voorzien in primaire en/of
secundaire levensbehoeftes. Studenten maken kennis met in bouw- en uitvoeringstechnische
aspecten van een dergelijk project, in een land die een geheel andere bouwcultuur kent als
Nederland. De studenten leren over lokale technieken en materialen en waar mogelijk het
bouwproces kan worden geoptimaliseerd

SUPport support heeft met deze ontwikkelingsstudiereis samen gewerkt met de lokale organisatie
Friendschip Foundation Nepal (FFN). De focus van FFN ligt op de wederopbouw van door rampen
getroffen gebieden, zoals door de verwoestende aardbeving in 2015 of grote bosbranden. Hierbij
coördineren zij niet alleen de constructie van gebouwen maar geven ze ook educatie over hoe de
impact van een dergelijke ramp kan worden verkleind.

Om meer inhoudelijke diepgang te bereiken en voorbereid naar Nepal af te reizen hebben
voorafgaand aan de reis verscheidene casestudies plaatsgevonden. Hierbij hebben studenten zich
zowel verdiept in traditionele Nepalese bouwtechnieken als in moderne aardbeving bestendige
technieken die door de regering van Nepal worden gepromoot.

Tijdens het verblijf in Nepal hebben de studenten gebouwd aan een community center. Het
community center functioneert als een belangrijke ontmoetingsplek voor de lokale bevolking, een
plek voor ceremonies en er zijn enkel multifunctionele overleg ruimtes aanwezig die door lokale
organisaties worden gebruikt. De werkzaamheden richtten zich met name op de opbouw van de
tweede verdieping. Hiervoor moesten de bakstenen en de mortel bouw klaar worden gemaakt en
worden getransporteerd naar de tweede verdieping om hier vervolgens muren van baksteen van op
te bouwen. De bouwtechnieken in Nepal kennen veel verschillen met Nederlandse methodes, waar
Nederland is gefocust op efficiëntie en snelheid, wordt in Nepal gefocust op zuinig materiaalgebruik
en wordt veel meer gebruikgemaakt van mankracht. Zo werden heel veel bakstenen hergebruikt en
werden alle stenen niet machinaal verplaatst maar met de hand. De studenten hebben half hoge
gemetselde muren gerealiseerd op de tweede verdieping met de hulp van enkele Nepalese
metselaars.

De komende tijd zal het in gebruik worden genomen als een open ruimte voor ceremonies. Indien er
weer meer middelen en geld beschikbaar is, zal de ruimte worden afgesloten met ramen en worden
enkele muren afgebouwd. De studenten hebben tijdens de bouw veel geleerd over lokale
technieken en materialen en waar mogelijk het bouwproces geoptimaliseerd kan worden. Alle
studenten kijken met veel plezier terug op deze bijzondere ervaring!