Selecteer een pagina

In 2016 heeft de stichting Bouw voor Bouw €4500,- gedoneerd aan de stichting voor het menselijk bestaan in Ghana voor de bouw van een woning voor gehandicapte (ex) lepra patienten.

Doelstelling Stichting voor menselijk bestaan in Ghana

Het realiseren van een dorp (80 woningen) voor verstoten gehandicapte lepra patiënten in Ho, Ghana, Volta Regio.

Toelichting

Hans Straver en Jan van Meerkerk zijn enkele jaren terug in Ghana in contact gekomen met mensen in een bestaande nederzetting met huisjes die die naam niet mochten hebben, aangezien ze bestonden uit karton, leem, stro en over het algemeen lekke daken hadden. Het bleek dat de bewoners van dit dorp mensen zijn die getroffen zijn door lepra. Deze mensen hebben allerlei verschillende handicaps opgelopen door de lepra en zijn dus ernstig hulpbehoevend, maar verstoten door de maatschappij. Het meest schrijnend aan de situatie was ook nog eens dat ze weg moesten van hun stukje grond, omdat een projectontwikkelaar daar een villa wilde bouwen.

Zij hebben daarop besloten dat deze mensen echt geholpen moeten worden en zijn daarom gestart met de Stichting voor een Menselijk bestaan in Ghana met als uiteindelijke doel het bouwen van 80 woningen voor de bewoners van dit lepradorp en daarnaast het slaan van een waterput zodat ze ook de beschikking hebben over goed en schoon water.

Via deze website www.lepradorp.nl verkrijg je een indruk van de stichting en de voortgang van de bouw van het dorp. In het onderdeel Bouwput wordt er verslag gedaan van de vorderingen in het dorp.

Beleidsplan voor de komende periode

Voor de komende 2 jaar heeft de Stichting voor een Menselijk bestaan in Ghana als beleid dat de laatste huizen worden gerealiseerd en dat daarnaast de huizen voorzien gaan worden van stromend water.

Daarnaast is als beleid geformuleerd dat er onderzoek gedaan zal worden naar eigen inkomstenbronnen voor de lokale Cured Lepers Foundation, zodat na afronding van de oorspronkelijke doelstelling de Stichting voor een Menselijk bestaan in Ghana meer naar de achtergrond kan treden en niet voor de continuïteit van de lokale stichting en het lepradorp nodig zijn.

De Stichting voor een Menselijk bestaan in Ghana zal daarna verder beleid ontwikkelen om de levensstandaard van de bewoners van het lepradorp structureel te verbeteren c.q. op peil te houden. Daarnaast zal de Stichting voor een Menselijk bestaan in Ghana een controlerende functie houden op de lokale stichting en de continuïteit van het het Dorp.